14 Jul 2022

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO KẾ CẬN

Chìa khóa vàng của mọi tổ chức là nguồn lực nhân sự, để mở cánh cửa cho hành trình phát triển, mỗi doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên. Đó chính là hành trình xây dựng nền móng vững chắc cho đội ngũ nhân sự tiến bước đến những vị trí lãnh đạo cao hơn trong tổ chức. Với mục tiêu đó, khóa học “Đào tạo phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận” đã được triển khai trong tháng 7 vừa qua.

Khóa học được thiết kế với những hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giúp học viên có thể áp dụng và chiêm nghiệm những bài học từ bài giảng. Từ quá trình thiết kế chương trình học đến việc chuẩn bị và tổ chức khóa học đều được GCV thực hiện với mong muốn không chỉ đem đến những trải nghiệm học tập tuyệt vời nhất mà nội dung truyền tải còn cần phù hợp với đặc điểm của từng học viên.

Hơn tất cả, sau khóa đào tạo, mỗi học viên cần tìm cho mình một mảng màu sắc riêng biệt trong phong cách của chính bản thân qua những kiến thức, trải nghiệm và quá trình tự học. Với sự tò mò, mong muốn chinh phục và phát triển của mỗi học viên, sau ngày hôm nay, một hành trình mới sẽ mở ra. 

“The capacity to learn is a gift, the ability to learn is a skill, the willingness to learn is a choice” - Brian Herbert

<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Chìa khóa vàng của mọi tổ chức là nguồn lực nhân sự, để mở cánh cửa cho hành trình phát triển, mỗi doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên. Đó chính là hành trình xây dựng nền móng vững chắc cho đội ngũ nhân sự tiến bước đến những vị trí lãnh đạo cao hơn trong tổ chức. Với mục tiêu đó, khóa học “Đào tạo kỹ năng dành cho đội ngũ lãnh đạo kế cận” đã được triển khai trong tháng 7 vừa qua.</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Khóa học được thiết kế với những hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm giúp học viên có thể áp dụng và chiêm nghiệm những bài học từ bài giảng. Từ quá trình thiết kế chương trình học đến việc chuẩn bị và tổ chức khóa học đều được GCV thực hiện với mong muốn không chỉ đem đến những trải nghiệm học tập tuyệt vời nhất mà nội dung truyền tải còn cần phù hợp với đặc điểm của từng học viên.</span><a href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-1.jpg” data-mce-href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-1.jpg”><img class=”alignnone size-large wp-image-9536″ src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-1-1024×767.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”767″ data-mce-src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-1-1024×767.jpg” /></a><a href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-3.jpg” data-mce-href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-3.jpg”><img class=”alignnone size-large wp-image-9538″ src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-3-1024×576.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”576″ data-mce-src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-3-1024×576.jpg” /></a><a href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-4.jpg” data-mce-href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-4.jpg”><img class=”alignnone size-large wp-image-9539″ src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-4-1024×576.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”576″ data-mce-src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-4-1024×576.jpg” /></a><a href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-6-scaled.jpg” data-mce-href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-6-scaled.jpg”><img class=”alignnone size-large wp-image-9541″ src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-6-1024×683.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”683″ data-mce-src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/07/MFV-6-1024×683.jpg” /></a><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Hơn tất cả, sau khóa đào tạo, mỗi học viên cần tìm cho mình một mảng màu sắc riêng biệt trong phong cách của chính bản thân qua những kiến thức, trải nghiệm và quá trình tự học. Với sự tò mò, mong muốn chinh phục và phát triển của mỗi học viên, sau ngày hôm nay, một hành trình mới sẽ mở ra. </span><p><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>“The capacity to learn is a gift, the ability to learn is a skill, the willingness to learn is a choice” – Brian Herbert</span></p>

COMMENT