Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

NĂM LƯU Ý GIÚP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN TRONG HUẤN LUYỆN
19 Nov 2019
NĂM LƯU Ý GIÚP THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN TRONG HUẤN LUYỆN Five Coaching Practices To Accelerate The Growth Of Others
Huấn luyện đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử ở các dạng thức khác nhau. Chúng ta có thể bắt gặp một số đặc điểm của một Huấn luyện viên hiện đại... All traditions throughout the ages have had exceptional coaches.  We may have called them advisors, sages, elders, wisdom-keepers, teachers, mentors, shamans, gurus, or masters.  No matter what their...
Bảy Đặc Trưng Của Nhà Lãnh Đạo Bán Hàng Hiệu Quả
13 Nov 2019
Bảy Đặc Trưng Của Nhà Lãnh Đạo Bán Hàng Hiệu Quả The 7 Attributes of the Most Effective Sales Leaders
Mọi người bán hàng đều biết phẩm chất của nhà Quản lý Bán hàng của họ sẽ ảnh hưởng lớn tới thành công cá nhân của nhân viên. Một nghiên cứu gần đây... Every salesperson knows the quality of their sales manager will have a profound impact on their own success. A recent study I conducted proves this point. Sixty-nine percent of salespeople who exceede...
PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART: CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
29 Oct 2019
PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP MỤC TIÊU SMART: CẢI THIỆN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC Create Better Employee Performance Goals With The “SMART” Process
Thiết lập mục tiêu là một phần quan trọng trong quá trình đánh giá hiệu quả công việc. Nhưng những mục tiêu xa vời thực tế hoặc quá mơ hồ có thể trở thành... Goal-setting is a critical part of the performance review process. But unrealistic or vague goals can frustrate employees, killing their motivation and productivity. Goals should be written so they’re...
09 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI GIAO TIẾP VÀ ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN VIÊN
21 Oct 2019
09 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI GIAO TIẾP VÀ ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN VIÊN Difficult Conversations With Employees: 9 Crucial Rules to Remember
Bạn có từng nghe ai đó nhắc nhở rằng chiếc xe của bạn dạo này tạo ra một tiếng ồn kì lạ. Kể cả khi tiếng ồn ấy lớn dần lên thì bạn cũng chưa có ý... Have you ever heard your car make a noise that didn’t sound right? Even as the noise grows louder, you put off getting it fixed. Then one day, your car breaks down. The realization that you could have...
5 LỜI KHUYÊN ĐỂ NHÀ QUẢN LÝ TỐI ĐA HÓA HIỆU QUẢ HUẤN LUYỆN
11 Oct 2019
5 LỜI KHUYÊN ĐỂ NHÀ QUẢN LÝ TỐI ĐA HÓA HIỆU QUẢ HUẤN LUYỆN Five Crucial Components To Creating A Successful Coaching
1.Liên kết Huấn luyện với những giá trị cốt lõi của công ty bạn Huấn luyện là chìa khóa giúp đạt được các mục tiêu của công ty. Do đó, phương pháp Huấn... 1. Align coaching with your company’s core values Coaching is the key to achieving company goals. Therefore, your coaching should be based on your organization’s core values. They become the why behin...
NĂM LƯU Ý GIÚP NHÀ QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUẤN LUYỆN
28 Sep 2019
NĂM LƯU Ý GIÚP NHÀ QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUẤN LUYỆN Coaching employees: 5 steps to making it more effective
Huấn luyện (Coaching) được coi là một công cụ giúp xây dựng và duy trì sự năng nổ, chủ động trong đội nhóm. Ban đầu, quá trình này có thể tốn thời gian bởi... Coaching employees is the key to building and maintaining a self-motivated staff. Initially, it will take extra time – the whole teach-a-man-to-fish process versus just catch-a-man-a-fish. But the res...
1 2 3 4 5 22 23 24