Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

VĂN HÓA COACHING CỦA IBM: HỌC HỎI TỪ CHÍNH ĐỒNG NGHIỆP
05 Oct 2018
VĂN HÓA COACHING CỦA IBM: HỌC HỎI TỪ CHÍNH ĐỒNG NGHIỆP IBM'S COACHING CULTURE: PEER-TO-PEER LEARNING METHOD
Một trong những kinh nghiệm nổi bật của IBM để thích ứng với sự phát triển là thay đổi văn hóa Huấn luyện – Coaching, chú trọng nhiều hơn đến sự kết... A 107-year-old company in a fast-changing industry, IBM has a history of adapting to shifts in technology. It’s currently in the midst of one such change, as its customers migrate to cloud-based, soft...
Bốn Tư duy Coaching Nhà Quản lý cần biết
28 Mar 2018
Bốn Tư duy Coaching Nhà Quản lý cần biết
COACHING - HUẤN LUYỆN được đánh giá là một Công cụ đắc lực để phát triển nhân tài và tối ưu tiềm lực tổ chức. Nghiên cứu toàn cầu của Liên đoàn Huấn... ...
Coaching là gì (Kỳ 4): Các bước đạt được Thỏa thuận
22 Feb 2018
Coaching là gì (Kỳ 4): Các bước đạt được Thỏa thuận
Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của Growth Catalyst Vietnam mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện; từ... ...
Coaching là gì (Kỳ 3): Tips đưa ra và tiếp nhận phản hồi
22 Feb 2018
Coaching là gì (Kỳ 3): Tips đưa ra và tiếp nhận phản hồi
Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của Growth Catalyst Vietnam mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện; từ... ...
Coaching là gì (Kỳ 2): 5 tips thực hành Huấn luyện từ Growth Catalyst Vietnam
19 Jan 2018
Coaching là gì (Kỳ 2): 5 tips thực hành Huấn luyện từ Growth Catalyst Vietnam
Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của Growth Catalyst Vietnam mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện; từ... ...
Coaching là gì (Kỳ 1): Khi nào nên Huấn luyện?
19 Jan 2018
Coaching là gì (Kỳ 1): Khi nào nên Huấn luyện?
Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của Growth Catalyst Vietnam mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện; từ... ...
1 2 3 4 18 19 20