Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Bốn Tư duy Coaching Nhà Quản lý cần biết
28 Mar 2018
Bốn Tư duy Coaching Nhà Quản lý cần biết
COACHING - HUẤN LUYỆN được đánh giá là một Công cụ đắc lực để phát triển nhân tài và tối ưu tiềm lực tổ chức. Nghiên cứu toàn cầu của Liên đoàn Huấn... ...
Coaching là gì (Kỳ 4): Các bước đạt được Thỏa thuận
22 Feb 2018
Coaching là gì (Kỳ 4): Các bước đạt được Thỏa thuận
Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của Growth Catalyst Vietnam mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện; từ... ...
Coaching là gì (Kỳ 3): Tips đưa ra và tiếp nhận phản hồi
22 Feb 2018
Coaching là gì (Kỳ 3): Tips đưa ra và tiếp nhận phản hồi
Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của Growth Catalyst Vietnam mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện; từ... ...
Coaching là gì (Kỳ 2): 5 tips thực hành Huấn luyện từ Growth Catalyst Vietnam
19 Jan 2018
Coaching là gì (Kỳ 2): 5 tips thực hành Huấn luyện từ Growth Catalyst Vietnam
Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của Growth Catalyst Vietnam mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện; từ... ...
Coaching là gì (Kỳ 1): Khi nào nên Huấn luyện?
19 Jan 2018
Coaching là gì (Kỳ 1): Khi nào nên Huấn luyện?
Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của Growth Catalyst Vietnam mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện; từ... ...
5 tips để Quản trị sự Thay đổi (Change Management) trong doanh nghiệp
12 Jan 2018
5 tips để Quản trị sự Thay đổi (Change Management) trong doanh nghiệp
Dưới đây là 5 tips dành cho nhà lãnh đạo nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện với sự thay đổi, đồng thời chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho nhân viên trước... ...
1 2 3 4 18 19 20