Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện

Coaching là gì (Kỳ 3): Tips đưa ra và tiếp nhận phản hồi
22 Feb 2018
Coaching là gì (Kỳ 3): Tips đưa ra và tiếp nhận phản hồi
Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của Growth Catalyst Vietnam mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện; từ... ...
Coaching là gì (Kỳ 2): 5 tips thực hành Huấn luyện từ Growth Catalyst Vietnam
19 Jan 2018
Coaching là gì (Kỳ 2): 5 tips thực hành Huấn luyện từ Growth Catalyst Vietnam
Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của Growth Catalyst Vietnam mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện; từ... ...
Coaching là gì (Kỳ 1): Khi nào nên Huấn luyện?
19 Jan 2018
Coaching là gì (Kỳ 1): Khi nào nên Huấn luyện?
Chuyên đề “Coaching là gì” là một series các bài viết của Growth Catalyst Vietnam mang đến cho Nhà Huấn luyện những checklist cơ bản về Kỹ năng Huấn luyện; từ... ...
5 tips để Quản trị sự Thay đổi (Change Management) trong doanh nghiệp
12 Jan 2018
5 tips để Quản trị sự Thay đổi (Change Management) trong doanh nghiệp
Dưới đây là 5 tips dành cho nhà lãnh đạo nhằm tạo môi trường làm việc thân thiện với sự thay đổi, đồng thời chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho nhân viên trước... ...
10 sai lầm điển hình của nhà quản lý mới (First-time Managers)
11 Dec 2017
10 sai lầm điển hình của nhà quản lý mới (First-time Managers)
1. Áp lực “phải biết tất cả”Bạn không cần biết tất cả mọi thứ để trở thành nhà lãnh đạo, nhưng một nhà lãnh đạo phải là người biết sử dụng và... ...
Checklist dành cho nhà quản lý khi huấn luyện nhân viên tiêu cực
16 Nov 2017
Checklist dành cho nhà quản lý khi huấn luyện nhân viên tiêu cực
Nhân viên tiêu cực thường có thái độ không hợp tác hay gây ra những mâu thuẫn nơi công sở làm ảnh hưởng xấu tới tinh thần làm việc của đồng nghiệp, dẫn... ...
1 2 3 4 18 19 20