Thói quen rất khó để từ bỏ – tuy nhiên với một kế hoạch phù hợp thì việc này hoàn toàn có thể được thực hiện. Ai cũng có thói quen xấu. Dĩ nhiên, số... ...