Nhìn về quá khứ để chiêm nghiệm, nhìn về tương lai để thấy hy vọng và đứng ở hiện tại để nắm bắt cơ hội. Ngay lúc này là thời điểm quan trọng để... ...