soft skills

TOÀN TẬP VỀ KĨ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI
27 Aug 2015
TOÀN TẬP VỀ KĨ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI
Đặt câu hỏi đúng là trọng tâm của sự giao tiếp và trao đổi thông tin hiệu quả. Đưa ra câu hỏi đúng đắn trong mọi tình huống giúp bạn cải thiện một loạt... ...
12 LỜI KHUYÊN GIÚP BẠN THĂNG TIẾN TRONG SỰ NGHIỆP
15 Jul 2015
12 LỜI KHUYÊN GIÚP BẠN THĂNG TIẾN TRONG SỰ NGHIỆP
Nỗ lực và cần cù trong công việc chưa đủ để mang đến cho bạn cơ hội thăng tiến. Để đạt được mục đích của mình, bạn cần có chiến lược cụ thể.... ...
7 Bước Từ Bỏ Thói Quen Xấu
06 Jul 2015
7 Bước Từ Bỏ Thói Quen Xấu
Thói quen rất khó để từ bỏ – tuy nhiên với một kế hoạch phù hợp thì việc này hoàn toàn có thể được thực hiện. Ai cũng có thói quen xấu. Dĩ nhiên, số... ...