sales leadership

Khoá học Kỹ năng quản lý bán hàng chuyên nghiệp đầu tiên
08 Sep 2015
Khoá học Kỹ năng quản lý bán hàng chuyên nghiệp đầu tiên
Ngày 5-6 tháng 9 vừa qua, Growth Catalyst Việt Nam phối hợp với SEI Singpore đã khai giảng khoá học Kỹ năng quản lý bán hàng chuyên nghiệp do Leroy Frank Ratnam - Chuyên... ...
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG XUẤT SẮC
12 Aug 2015
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG XUẤT SẮC The Secrets to Building a World-Class Sales Team
Thật không dễ để xây dựng nên một đội ngũ bán hàng xuất sắc. Trên thực tế, hầu hết các nhà lãnh đạo kinh doanh coi việc tuyển dụng và giữ chân nhân tài... Assembling a stellar sales team is not easy. In fact, most sales leaders consider hiring and retaining the right talent as challenging as ensuring a consistent pipeline of quality leads. In a study la...
1 2