Là một người Coach, bạn luôn nỗ lực làm việc để giúp đỡ khách hàng tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề của mình. Nhưng có khi nào: - Bạn thấy kiệt sức khi... ...