nỗ lực

GHI NHẬN NHỮNG NỖ LỰC CỦA NHÂN VIÊN ĐÚNG CÁCH
31 Dec 2021
GHI NHẬN NHỮNG NỖ LỰC CỦA NHÂN VIÊN ĐÚNG CÁCH
Vào những dịp cuối năm, những câu chuyện về mức thưởng Tết khủng của các công ty lại trở thành chủ đề sôi nổi trên các diễn đàn. Dự câu chuyện này... <span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Vào những dịp cuối năm, những câu chuyện về mức thưởng Tết khủng của các công...
(INFOGRAPHIC) CỐ GẮNG BAO NHIÊU LẦN LÀ ĐỦ?
28 Aug 2015
(INFOGRAPHIC) CỐ GẮNG BAO NHIÊU LẦN LÀ ĐỦ?
Trước khi chủ đích bỏ cuộc, bạn nên cố gắng thực hiện điều gì đó bao nhiêu lần? Bạn có cảm thấy phần lớn mọi người sẽ "chiến đấu" một số lần... ...