nhà lãnh đạo

7 MÔ HÌNH COACHING CHO NHÀ LÃNH ĐẠO BÁN HÀNG
25 May 2022
7 MÔ HÌNH COACHING CHO NHÀ LÃNH ĐẠO BÁN HÀNG
Coaching là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà các nhà lãnh đạo bán hàng có thể sử dụng để cải thiện hiệu suất của đội nhóm yếu kém khi từng cá... ...
KHÓA HỌC “HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC” T5/2022
23 May 2022
KHÓA HỌC “HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC” T5/2022
Là một người có sứ mệnh dẫn dắt, để có thể đi được đường dài, những nhà Lãnh đạo cần có khả năng hoạch định và quản lý chiến lược hiệu quả.... <span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Khóa học 1 ngày với tổng thời lượng chỉ khoảng 8 tiếng, nhưng những kiến thức,...