leadership

“FOUNDATION OF LEADERSHIP”_ NỀN TẢNG NHÀ LÃNH ĐẠO T7/2022
22 Jul 2022
“FOUNDATION OF LEADERSHIP”_ NỀN TẢNG NHÀ LÃNH ĐẠO T7/2022
Chương trình đào tạo “Nền tảng nhà lãnh đạo” đang tiếp tục lăn bánh trên hành trình xây dựng những nền tảng vững chắc cho các nhà lãnh đạo. Với chủ... ...
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA TỔ CHỨC KHI HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO
01 Dec 2021
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA TỔ CHỨC KHI HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO
Huấn luyện lãnh đạo đem lại rất nhiều lợi ích từ việc phát triển nghề nghiệp và cá nhân cho đến việc mang lợi nhuận về cho tổ chức. Huấn luyện ảnh... <span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Huấn luyện lãnh đạo đem lại rất nhiều lợi ích từ việc phát triển nghề nghiệp...
CHIẾN LƯỢC COACHING CHO THẾ HỆ MILLENNIALS VÀ GENZ TRONG DOANH NGHIỆP
03 Nov 2021
CHIẾN LƯỢC COACHING CHO THẾ HỆ MILLENNIALS VÀ GENZ TRONG DOANH NGHIỆP
GenZ và Millennials đang nỗ lực hơn bao giờ hết để chuẩn bị cho đường đua “ultramarathon sự nghiệp” của mình. Tại sao lại là “ultramarathon” (siêu marathon)?... ...
NHẬN DIỆN VÀ GIÚP ĐỠ NHỮNG NHÂN VIÊN ĐỐI MẶT VỚI HỘI CHỨNG KẺ MẠO DANH
06 Sep 2021
NHẬN DIỆN VÀ GIÚP ĐỠ NHỮNG NHÂN VIÊN ĐỐI MẶT VỚI HỘI CHỨNG KẺ MẠO DANH
  Hội chứng Kẻ mạo danh là gì? Hội chứng Kẻ mạo danh được mô tả  lần đầu tiên bởi hai Tiến sĩ tâm lý học Suzanne Imes và Pauline Rose Clance, vào những... ...
LÃNH ĐẠO THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG: PHẢN ỨNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH VÀ NHỮNG THÁCH THỨC CÓ THỂ XẢY RA
25 Aug 2021
LÃNH ĐẠO THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG: PHẢN ỨNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH VÀ NHỮNG THÁCH THỨC CÓ THỂ XẢY RA
Nhận ra khủng hoảng mà doanh nghiệp đang phải đối mặt là điều đầu tiên mà các nhà lãnh đạo phải làm. Đó là một bước khó khăn, đặc biệt là trong bối... ...
NGHỀ SALE HẬU COVID: MỘT THẾ GIỚI MỚI
09 Jul 2021
NGHỀ SALE HẬU COVID: MỘT THẾ GIỚI MỚI
“Covid-19”, “hệ quả của Covid-19”, “những khó khăn mà Covid-19 đem lại”… hiện là những cụm từ không được chào đón ở bất cứ lĩnh vực nào. Tuy nhiên,... ...
1 2 3