Khi nghe đến vị trí quản lý dự án, hình ảnh một người quản lý tài năng với một khối lượng công việc khổng lồ cần phải theo dõi và đảm nhận sẽ hiện... ...