kỹ năng lãnh đạo

KHÓA HỌC “KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO” T5/2022
23 May 2022
KHÓA HỌC “KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO” T5/2022
“Điều mà tôi nhớ nhất là hai cụm từ “Trì hoãn” và “Nhanh”, nếu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục trì hoãn điều mình muốn làm bằng nhiều lý do, trong... ...
PHÁT TRIỂN VÀ NUÔI DƯỠNG TỐ CHẤT LÃNH ĐẠO
19 Aug 2015
PHÁT TRIỂN VÀ NUÔI DƯỠNG TỐ CHẤT LÃNH ĐẠO
Trong các nỗ lực cải cách giáo dục, đặc biệt là cải cách giáo dục đại học, phát triển, nuôi dưỡng, và rèn luyện tố chất lãnh đạo cần được coi là một... ...