khóa học

KHÓA HỌC “CUSTOMER SERVICE”
02 Aug 2022
KHÓA HỌC “CUSTOMER SERVICE”
Để có được niềm tin từ khách hàng, bất kể một doanh nghiệp nào cũng đều cần có một đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Nhằm phát triển và nâng... ...
KHÓA HỌC “FOUNDATION OF LEADERSHIP”_ NỀN TẢNG NHÀ LÃNH ĐẠO T6/2022
30 Jun 2022
KHÓA HỌC “FOUNDATION OF LEADERSHIP”_ NỀN TẢNG NHÀ LÃNH ĐẠO T6/2022
“Đôi lúc thay đổi lối mòn sẽ giúp bạn đạt được điều mình mong muốn, đôi lúc không. Nhưng bạn cần hiểu rằng: Nếu không dám thay đổi thì bạn sẽ chẳng... <p><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>“Đôi lúc thay đổi lối mòn sẽ giúp bạn đạt được điều mình mong muốn,...
KHÓA HỌC “HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC” T5/2022
23 May 2022
KHÓA HỌC “HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC” T5/2022
Là một người có sứ mệnh dẫn dắt, để có thể đi được đường dài, những nhà Lãnh đạo cần có khả năng hoạch định và quản lý chiến lược hiệu quả.... <span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Khóa học 1 ngày với tổng thời lượng chỉ khoảng 8 tiếng, nhưng những kiến thức,...