“Điều mà tôi nhớ nhất là hai cụm từ “Trì hoãn” và “Nhanh”, nếu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục trì hoãn điều mình muốn làm bằng nhiều lý do, trong... ...