Là một huấn luyện viên, bạn sẽ phải gặp các vấn đề, phản ứng khác nhau ở khách hàng của mình. Giống như một mảnh ghép cuối cùng trong  bức tranh hoàn... <span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Là một huấn luyện viên, bạn sẽ phải gặp các vấn đề, phản ứng khác nhau ở khách...