Là một người có sứ mệnh dẫn dắt, để có thể đi được đường dài, những nhà Lãnh đạo cần có khả năng hoạch định và quản lý chiến lược hiệu quả.... <span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Khóa học 1 ngày với tổng thời lượng chỉ khoảng 8 tiếng, nhưng những kiến thức,...