ghi nhận

ĐỘNG LỰC NÀO SẼ THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN CỦA BẠN?
23 Apr 2022
ĐỘNG LỰC NÀO SẼ THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN CỦA BẠN?
Theo Dwight D. Eisenhower: “Tạo động lực là nghệ thuật khiến người khác làm những gì bạn muốn họ làm bởi vì chính họ cũng thực sự muốn làm điều đó.” Để... <span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Theo </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400...
GHI NHẬN NHỮNG NỖ LỰC CỦA NHÂN VIÊN ĐÚNG CÁCH
31 Dec 2021
GHI NHẬN NHỮNG NỖ LỰC CỦA NHÂN VIÊN ĐÚNG CÁCH
Vào những dịp cuối năm, những câu chuyện về mức thưởng Tết khủng của các công ty lại trở thành chủ đề sôi nổi trên các diễn đàn. Dự câu chuyện này... <span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Vào những dịp cuối năm, những câu chuyện về mức thưởng Tết khủng của các công...