Khi sự cạnh tranh bán hàng tiếp tục tăng lên với sự phát triển của công nghệ số, tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc (EI) ngày càng trở nên quan trọng để... ...