coaching for managers

“COACHING FOR MANAGERS” T7/2022
26 Jul 2022
“COACHING FOR MANAGERS” T7/2022
Một bức tranh lớn của doanh nghiệp được tạo nên từ những mảnh ghép thành công nhỏ. Và một trong số đó là sự gắn kết của đội ngũ nhân sự. Để làm được... ...
TƯƠNG LAI CỦA COACHING: TẠO TÁC ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ẢO
05 Oct 2021
TƯƠNG LAI CỦA COACHING: TẠO TÁC ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ẢO
Trong một môi trường làm việc không đồng bộ, nhân viên được phân bố trong các múi giờ khác nhau và tương tác trực tiếp của họ là rất ít. Do đó, thực hành... ...
NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN TRONG COACHING
29 Sep 2021
NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN TRONG COACHING
Nghệ thuật kể chuyện là một trong những kỹ thuật Coaching có sức mạnh mạnh mẽ nhất khi làm việc với khách hàng. Phổ biến trong số tất cả các kỹ thuật... ...