Hệ sinh thái đào tạo và dẫn giảng đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm vừa qua bởi những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Những gì được thực... ...