Sự kiện

KHÓA HỌC “CUSTOMER SERVICE”
02 Aug 2022
KHÓA HỌC “CUSTOMER SERVICE”
Để có được niềm tin từ khách hàng, bất kể một doanh nghiệp nào cũng đều cần có một đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Nhằm phát triển và nâng... ...
“INSPIRING LEADERSHIP IN THE 21ST CENTURY”_ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG
26 Jul 2022
“INSPIRING LEADERSHIP IN THE 21ST CENTURY”_ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG
Những định kiến và niềm tin giới hạn sẽ làm cản trở bất kỳ người nào bước đến thành công và đó là điều mà mọi tổ chức đều cần chú trọng. Với... ...
“COACHING FOR MANAGERS” T7/2022
26 Jul 2022
“COACHING FOR MANAGERS” T7/2022
Một bức tranh lớn của doanh nghiệp được tạo nên từ những mảnh ghép thành công nhỏ. Và một trong số đó là sự gắn kết của đội ngũ nhân sự. Để làm được... ...
“FOUNDATION OF LEADERSHIP”_ NỀN TẢNG NHÀ LÃNH ĐẠO T7/2022
22 Jul 2022
“FOUNDATION OF LEADERSHIP”_ NỀN TẢNG NHÀ LÃNH ĐẠO T7/2022
Chương trình đào tạo “Nền tảng nhà lãnh đạo” đang tiếp tục lăn bánh trên hành trình xây dựng những nền tảng vững chắc cho các nhà lãnh đạo. Với chủ... ...
ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO KẾ CẬN
14 Jul 2022
ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO KẾ CẬN
Chìa khóa vàng của mọi tổ chức là nguồn lực nhân sự, để mở cánh cửa cho hành trình phát triển, mỗi doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo và phát triển năng... <span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Chìa khóa vàng của mọi tổ chức là nguồn lực nhân sự, để mở cánh cửa cho hành...
KHÓA HỌC “FOUNDATION OF LEADERSHIP”_ NỀN TẢNG NHÀ LÃNH ĐẠO T6/2022
30 Jun 2022
KHÓA HỌC “FOUNDATION OF LEADERSHIP”_ NỀN TẢNG NHÀ LÃNH ĐẠO T6/2022
“Đôi lúc thay đổi lối mòn sẽ giúp bạn đạt được điều mình mong muốn, đôi lúc không. Nhưng bạn cần hiểu rằng: Nếu không dám thay đổi thì bạn sẽ chẳng... <p><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>“Đôi lúc thay đổi lối mòn sẽ giúp bạn đạt được điều mình mong muốn,...
1 2 3