Sự kiện

FRIDAY TALKSHOW 03/2021: TRANSFORMATIONAL COACHING VS. TRANSACTIONAL COACHING
24 Mar 2021
FRIDAY TALKSHOW 03/2021: TRANSFORMATIONAL COACHING VS. TRANSACTIONAL COACHING
Bằng phương pháp Transactional Coaching, Nhà huấn luyện có thể giúp khách hàng của mình đạt đến những mục tiêu hay thay đổi ngắn hạn về mặt hiệu suất. Phương... ...
FRIDAY TALKSHOW 23/04/2021: LEADING CHANGE, LEADING THE FUTURE
23 Mar 2021
FRIDAY TALKSHOW 23/04/2021: LEADING CHANGE, LEADING THE FUTURE
Có thể nói, 2020 là một năm không có quá nhiều điều để nhìn lại, và đó cũng chính là lý do để chúng ta mong chờ nhiều hơn phía trước – sự phục hồi, tăng... ...
FRIDAY TALKSHOW 09/04/2021: INTRODUCTION TO ONLINE FACILITATION
19 Mar 2021
FRIDAY TALKSHOW 09/04/2021: INTRODUCTION TO ONLINE FACILITATION
Hệ sinh thái đào tạo và dẫn giảng đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm vừa qua bởi những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Những gì được thực... ...