Tin tức
01 Dec 2021

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA TỔ CHỨC KHI HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO

Huấn luyện lãnh đạo đem lại rất nhiều lợi ích từ việc phát triển nghề nghiệp và cá nhân cho đến việc mang lợi nhuận về cho tổ chức. Huấn luyện ảnh hưởng ngay trực tiếp đến hiệu suất của từng nhân viên, giúp các nhà lãnh đạo trở nên tự giác, có chiến lược và định hướng cho toàn bộ máy doanh nghiệp. Dưới đây là 5 lợi ích của tổ chức khi huấn luyện lãnh đạo:

 

“Huấn luyện lãnh đạo là một cách tuyệt vời để phát triển từng cá nhân như từng “chiếc ốc vít” cùng nhau tạo nên một bộ máy tổ chức hiệu quả.”

 

 1. Phát triển văn hóa công ty

 

Văn hóa chính là niềm tin, linh hồn và giá trị chung của một tổ chức. Đó có thể là những quy tắc bằng văn bản hoặc bất hành văn để định hướng cho nhân viên mới. Đây là chỉ số hàng đầu đánh giá sự hài lòng của nhân viên, cũng là lý do mà nhân viên muốn gắn bó với công ty. Nó có tầm ảnh hưởng đến sự thành và bại của một tổ chức và được thể hiện ngay từ chính hành vi của các cấp lãnh đạo. 

 

Huấn luyện lãnh đạo định hình mạnh mẽ lên văn hóa công ty. Quá trình huấn luyện giúp các nhà lãnh đạo thiết lập và rèn luyện các hành vi tích cực hỗ trợ văn hóa. Thông qua đó, các nhà lãnh đạo còn nhận biết được những hành vi ảnh hưởng xấu đến văn hóa tổ chức và học cách để thay đổi chúng. 

 

 1. Tăng hiệu suất làm việc nhóm

 

Hiệu suất của nhóm sẽ góp phần vào thành công của tổ chức. Huấn luyện các trưởng nhóm một cách chuyên nghiệp có thể giúp toàn nhóm làm việc năng suất hơn. 

Hãy huấn luyện các trưởng nhóm:

 • Đặt mục tiêu cụ thể hơn, có thể đo lường được và phát triển kỹ năng quản lý dự án. 
 • Cải thiện kỹ năng giao tiếp để đảm bảo các bên liên quan và thành viên trong nhóm đều tham gia vào dự án. 
 • Thúc đẩy sự hợp tác trong nhóm, kích thích sự đổi mới, rèn luyện kỹ năng để gắn kết mọi người với nhau vì mục tiêu chung.

 

 1. Giữ chân nhân viên

 

Nhân viên bỏ việc sẽ là một tổn thất lớn với công ty khi đã đầu tư đào tạo họ. Nhiều nhân viên nghỉ việc do không có cơ hội phát triển nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn hay các vấn đề lương thưởng. 

Huấn luyện lãnh đạo có thể:

 •  Cung cấp những kinh nghiệm để phát triển nghề nghiệp khi có thể phát triển những kỹ năng mới mở ra cơ hội thăng tiến.
 •  Giúp các nhà lãnh đạo trở thành nhà quản lý tốt hơn khi biết xây dựng lòng tin, giao tiếp trung thực và cởi mở. Từ đó thúc đẩy mối quan hệ và sự gắn bó của nhân viên cấp dưới.
 •  Tạo nên những nhà lãnh đạo mà mọi người muốn noi theo.

 

 1. Xây dựng cách phản hồi

 

Huấn luyện giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng trí tuệ cảm xúc, có khả năng tự nhận thức, đồng cảm và tự chủ hơn. Các huấn luyện viên chuyên nghiệp sẽ quan sát và phản hồi về từng cá nhân, từ đó hỗ trợ các nhà lãnh đạo phát triển các chiến lược để phát triển bản thân. 

Các nhà lãnh đạo có thể sử dụng ngay những kỹ năng huấn luyện như đặt câu hỏi, lắng nghe tích cực không phán xét, cung cấp phản hồi kêu gọi hành động để có các cuộc trò chuyện với nhóm hiệu quả. 

 

 1. Trở nên đa dạng, công bằng và hòa nhập

 

Huấn luyện lãnh đạo có thể xây dựng nguồn nhân tài đa dạng hơn khi họ có cơ hội học hỏi kỹ năng lãnh đạo quý giá mà không phải lúc nào cũng có được. Không những vậy, huấn luyện giúp nhà lãnh đạo phát triển sự đồng cảm, điều này giúp họ xem xét những thành kiến và nhìn nhận các góc nhìn khác nhau. Qua đó, nhà lãnh đạo sẽ tôn trọng sự khác biệt và xây dựng những hành vi lãnh đạo đảm bảo sự công bằng với mọi nhân viên để họ có cảm giác hòa nhập và thuộc về tổ chức.

<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Huấn luyện lãnh đạo đem lại rất nhiều lợi ích từ việc phát triển nghề nghiệp và cá nhân cho đến việc mang lợi nhuận về cho tổ chức. Huấn luyện ảnh hưởng ngay trực tiếp đến hiệu suất của từng nhân viên, giúp các nhà lãnh đạo trở nên tự giác, có chiến lược và định hướng cho toàn bộ máy doanh nghiệp. Dưới đây là 5 lợi ích của tổ chức khi huấn luyện lãnh đạo:</span><br /><p><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>“Huấn luyện lãnh đạo là một cách tuyệt vời để phát triển từng cá nhân như từng “chiếc ốc vít” cùng nhau tạo nên một bộ máy tổ chức hiệu quả.”</span></p>
<br /><li><p><b> Phát triển văn hóa công ty</b></p>
</li>
<br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Văn hóa chính là niềm tin, linh hồn và giá trị chung của một tổ chức. Đó có thể là những quy tắc bằng văn bản hoặc bất hành văn để định hướng cho nhân viên mới. Đây là chỉ số hàng đầu đánh giá sự hài lòng của nhân viên, cũng là lý do mà nhân viên muốn gắn bó với công ty. Nó có tầm ảnh hưởng đến sự thành và bại của một tổ chức và được thể hiện ngay từ chính hành vi của các cấp lãnh đạo. </span><br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Huấn luyện lãnh đạo định hình mạnh mẽ lên văn hóa công ty. Quá trình huấn luyện giúp các nhà lãnh đạo thiết lập và rèn luyện các hành vi tích cực hỗ trợ văn hóa. Thông qua đó, các nhà lãnh đạo còn nhận biết được những hành vi ảnh hưởng xấu đến văn hóa tổ chức và học cách để thay đổi chúng. </span><br /><li><b> Tăng hiệu suất làm việc nhóm</b></li>
<br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Hiệu suất của nhóm sẽ góp phần vào thành công của tổ chức. Huấn luyện các trưởng nhóm một cách chuyên nghiệp có thể giúp toàn nhóm làm việc năng suất hơn. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Hãy huấn luyện các trưởng nhóm:</span><li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″ data-mce-style=”font-weight: 400;”><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Đặt mục tiêu cụ thể hơn, có thể đo lường được và phát triển kỹ năng quản lý dự án. </span></li><li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″ data-mce-style=”font-weight: 400;”><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Cải thiện kỹ năng giao tiếp để đảm bảo các bên liên quan và thành viên trong nhóm đều tham gia vào dự án. </span></li><li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″ data-mce-style=”font-weight: 400;”><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Thúc đẩy sự hợp tác trong nhóm, kích thích sự đổi mới, rèn luyện kỹ năng để gắn kết mọi người với nhau vì mục tiêu chung.</span></li>
<br /><li><b> Giữ chân nhân viên</b></li>
<br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Nhân viên bỏ việc sẽ là một tổn thất lớn với công ty khi đã đầu tư đào tạo họ. Nhiều nhân viên nghỉ việc do không có cơ hội phát triển nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn hay các vấn đề lương thưởng. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Huấn luyện lãnh đạo có thể:</span><li style=”font-weight: 400; text-align: justify;” aria-level=”1″ data-mce-style=”font-weight: 400; text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”> Cung cấp những kinh nghiệm để phát triển nghề nghiệp khi có thể phát triển những kỹ năng mới mở ra cơ hội thăng tiến.</span></li><li style=”font-weight: 400; text-align: justify;” aria-level=”1″ data-mce-style=”font-weight: 400; text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”> Giúp các nhà lãnh đạo trở thành nhà quản lý tốt hơn khi biết xây dựng lòng tin, giao tiếp trung thực và cởi mở. Từ đó thúc đẩy mối quan hệ và sự gắn bó của nhân viên cấp dưới.</span></li><li style=”font-weight: 400; text-align: justify;” aria-level=”1″ data-mce-style=”font-weight: 400; text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”> Tạo nên những nhà lãnh đạo mà mọi người muốn noi theo.</span></li>
<br /><li><b> Xây dựng cách phản hồi</b></li>
<br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Huấn luyện giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng trí tuệ cảm xúc, có khả năng tự nhận thức, đồng cảm và tự chủ hơn. Các huấn luyện viên chuyên nghiệp sẽ quan sát và phản hồi về từng cá nhân, từ đó hỗ trợ các nhà lãnh đạo phát triển các chiến lược để phát triển bản thân. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Các nhà lãnh đạo có thể sử dụng ngay những kỹ năng huấn luyện như đặt câu hỏi, lắng nghe tích cực không phán xét, cung cấp phản hồi kêu gọi hành động để có các cuộc trò chuyện với nhóm hiệu quả. </span><br /><li><b> Trở nên đa dạng, công bằng và hòa nhập</b></li>
<br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Huấn luyện lãnh đạo có thể xây dựng nguồn nhân tài đa dạng hơn khi họ có cơ hội học hỏi kỹ năng lãnh đạo quý giá mà không phải lúc nào cũng có được. Không những vậy, huấn luyện giúp nhà lãnh đạo phát triển</span> <span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>sự đồng cảm, điều này giúp họ xem xét những thành kiến và nhìn nhận các góc nhìn khác nhau. Qua đó, nhà lãnh đạo sẽ tôn trọng sự khác biệt và xây dựng những hành vi lãnh đạo đảm bảo sự công bằng với mọi nhân viên để họ có cảm giác hòa nhập và thuộc về tổ chức.</span>

COMMENT