Tin tức
18 Jul 2017

Motivation - Nhà quản lý nên làm gì để khuyến khích động lực làm việc của nhân viên?

Bạn có biết, 30% nhà quản lý nói rằng tạo động lực làm việc cho nhân viên là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của họ. Là một nhà quản lý đã khó, trở thành nhà quản lý truyền cảm hứng lại đòi hỏi nỗ lực cao hơn. Vậy làm thế nào để truyền cảm hứng và khuyến khích động lực làm việc của nhân viên? Những nhân tố nào cấu thành động lực của con người? Liệu có quy luật tâm lý nào có thể áp dụng để loại bỏ những cảm xúc chán nản và giảm bớt lãng phí nguồn lực khổng lồ từ thái độ làm việc nửa vời? 

Hãy cùng Growth Catalyst Vietnam tìm hiểu về phương pháp khuyến khích động lực làm việc của nhân viên theo hướng tiếp cận của Daniel H. Pink - tác giả nổi tiếng người Mỹ với những cuốn sách best seller về quản trị và khoa học hành vi con người.

InfoGraphic-Header-01
InfoGraphic-Body-01
gcv motivation
gcv motivation

COMMENT