Tin tức
06 Dec 2019

LÝ GIẢI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

Why Business Coaching Is Booming

Huấn luyện trong doanh nghiệp là một quá trình học hỏi giúp cải thiện đáng kể hiệu quả kinh tế cho từng cá nhân. Quá trình này tập trung giúp mọi người - đặc biệt là người chịu trách nhiệm trong doanh nghiệp - phát triển doanh nghiệp, tổ chức một cách bền vững.

Heather Hansen O’Neill, Chủ tịch của Find Your Fire đồng thời là tác giả của các cuốn sách ăn khách như Teams on Fires!Find Your Fire, đã chia sẻ như sau: “Ngày nay, những doanh nhân có khả năng bứt phá là những người có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy vậy, nhiều người dường như chưa thể hiện hết những tiềm năng mà họ có để đạt mục tiêu mong muốn. Huấn luyện trong doanh nghiệp giúp doanh nhân vượt qua những rào cản đang níu chân họ, từ đó tập trung vào những hành động cần thiết để đạt mục tiêu. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đang rất quan tâm đầu tư Huấn luyện cho đội ngũ Lãnh đạo để nâng cao hiệu quả làm việc của mọi người trong công ty, từ đó mang đến thành công vang dội hơn.”

Rõ ràng phần lớn người đứng đầu các doanh nghiệp đang tìm cách giúp tổ chức của họ trở nên hiệu quả và thành công hơn. “Dựa trên kết quả khảo sát mà chúng tôi tiến hành với 759 doanh nhân, cứ 6 người trong số họ sẽ có 1 người tìm tới các Huấn luyện viên doanh nghiệp để được giúp đỡ củng cố năng lực nghề nghiệp của họ”, chia sẻ bởi John Bowen, đồng sáng lập BSW Inner Circle và đồng tác giả cuốn sách Reaching for the Stars: How to Fast-Track Your Business Success by Leveraging Mastermind and CEO Groups. “Đối với một số người đứng đầu doanh nghiệp cũng như một số cá nhân thành công, Huấn luyện trong doanh nghiệp là điều họ cần làm để tổ chức của mình thành công hơn.”

Rõ ràng, nhu cầu Huấn luyện trong doanh nghiệp là rất lớn và đang tăng lên nhanh chóng. Điều này cũng có nghĩa rằng các Huấn luyện viên đang có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết, và dĩ nhiên họ cũng có thể yêu cầu mức chi phí lớn hơn để tương xứng với năng lực chuyên môn của mình.

Do nhu cầu tìm tới các Huấn luyện viên ngày càng tăng nên nhiều người đã lựa chọn theo đuổi con đường sự nghiệp này hơn. Đối với những người đã có năng lực Huấn luyện thì vấn đề chỉ còn nằm ở việc xây dựng một nhóm khách hàng bền vững và có chất lượng cao.

“Chúng tôi thấy rằng những doanh nhân thành công sau này trở thành các Huấn luyện viên cho doanh nghiệp thường do một vài lý do và quyết định cụ thể. Thường gặp nhất là khi một Huấn luyện viên chứng minh rõ ràng rằng những sự hỗ trợ mà họ mang lại có thể chuyển hóa thành sự đồng hành lớn lao và thành công về mặt tài chính đối với cá nhân,”, Bowen chia sẻ. “Nhờ giải thích chính xác và tỉ mỉ về các quy trình và phương pháp mà một Huấn luyện viên cho doanh nghiệp sử dụng cũng như làm thế nào mà các cách tiếp cận ấy tạo ra được kết quả tích cực, dần dần công việc của người Huấn luyện viên cũng phát triển hơn. Điểm mấu chốt nằm ở việc giúp lãnh đạo doanh nghiệp kết nối các luận điểm với nhau.”

Một số chiến lược phát triển doanh nghiệp cho phép các Huấn luyện viên xây dựng một nhóm khách hàng mới và có nhiều động lực để sẵn sàng chi trả tương xứng cho chất lượng dịch vụ Huấn luyện mà họ cung cấp. Nhờ tận dụng tối đa các cách tiếp cận này, các Huấn luyện viên có thể tự xây dựng một doanh nghiệp mang lại lợi nhuận cao mà vẫn duy trì được ý nghĩa tốt đẹp trong hành trình phát triển con người.

Tìm hiểu thêm các chương trình đào tạo về Kỹ năng Huấn luyện cùng Growth Catalyst Vietnam và các Huấn luyện viên chuyên nghiệp:

Tác giả: Russ Alan Prince

Nguồn: Forbes

Business coaching is an educational process that significantly enhances the economic achievement of individuals. It concentrates on helping people – especially entrepreneurs – substantially grow their businesses.

According to Heather Hansen O’Neill, president of Find Your Fire and author of bestselling books Teams on Fire! and Find Your Fire, “Today, driven entrepreneurs possess more potential to excel. Meanwhile, many of them are not coming close to realizing their full potential. Business coaching can help entrepreneurs break through barriers that are holding them back and focus on the actions necessary to achieve their goals. In addition, many business owners now have tremendous interest in investing in coaching for their leadership teams to improve the performance of everyone at their companies resulting in greater synergistic success.”

It is clear that a great percentage of entrepreneurs are looking for ways to ratchet up the performance of their businesses. “Based on our survey of 759 entrepreneurs, almost one out of six of them are turning to business coaches to become more professionally capable,” says John Bowen, co-founder of BSW Inner Circle and co-author of Reaching for the Stars: How to Fast-Track Your Business Success by Leveraging Mastermind and CEO Groups. “For some entrepreneurs and accomplished individuals, business coaching is just what they need to generate greater achievements.”

Without question, the demand for business coaching is extensive and growing very quickly. The opportunities for high-caliber business coaches of all stripes are probably better than ever. This leads to business coaches being able to charge respectfully more for their expertise.

Because of the increasing demand for business coaches, more professionals are becoming them. For those capable of coaching, the key issue therefore becomes cultivating a substantial high-quality clientele.

“We’ve found that accomplished entrepreneurs turn to business coaches for a number of specific reasons and decisions. Topping the list is when the selected coach can show how his or her assistance translates into greater company and personal financial success,” says Bowen. “By explicitly and precisely explaining the processes and methodologies a business coach uses and how these approaches produce results, the coach’s practice grows quickly. It’s all a matter of connecting the dots for the entrepreneurs.”

A number of proven business development strategies can enable business coaches to create pipelines of new, motivated clients willing to pay a premium for their services. By utilizing some of these approaches, business coaches are able to build significant and highly profitable business themselves.

For more information about Coaching courses at Growth Catalyst Vietnam:

Author: Russ Alan Prince

Source: Forbes

COMMENT