Bản chất của hình ảnh cá nhân là cách bạn giới thiệu về mình cũng như cách người khác nhìn nhận về bạn. Mỗi chúng ta đều muốn thể hiện ra một hình ảnh tự tin, tốt đẹp nhằm tạo ấn tượng, cảm tình cho mọi người xung quanh. Học cách khai thác và phát huy những phẩm chất, thế mạnh bản thân và mọi người sẽ trân trọng vẻ đẹp từ trong ra ngoài của bạn.