Kỹ năng tư duy đột phá để thành công trong học tập và định hướng tương lai. 
Chương trình dành cho học sinh THCS, THPT và sinh viên Đại học.