Khóa học SALES PRO CONFERENCE do Growth Catalyst VietnamSales Excellence Institute Singapore phối hợp tổ chức. Đây là chương trình đào tạo được giới chuyên môn trong lĩnh vực Bán hàng Chuyên nghiệp tại khu vực Châu Á đánh giá cao bởi tính hiệu quả và khả năng ứng dụng cao trong công việc thực tế của người làm kinh doanh. Giảng viên – Chuyên gia Leroy Frank Ratnam sẽ trực tiếp huấn luyện và chia sẻ những chiến lược bán hàng khác biệt đã được triển khai thành công tại nhiều quốc gia Châu Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam…

The SalesPRO Conference is a 2-day Sales Learning and Networking event presented by the Leroy Frank Ratnam, the Country Director of Sales & Marketing Institute International (SMI), the global body of professional salespeople in the world

The conference is attended by salespeople across all industries and levels including Sales directors, Sales Managers and their team members, individuals looking to join the sales profession as well as Business Owners, Marketing and Customer Service professionals.