Khóa học SALES PRO CONFERENCE do Growth Catalyst VietnamSales Excellence Institute Singapore phối hợp tổ chức. Đây là chương trình đào tạo được giới chuyên môn trong lĩnh vực Bán hàng Chuyên nghiệp tại khu vực Châu Á đánh giá cao bởi tính hiệu quả và khả năng ứng dụng cao trong công việc thực tế của người làm kinh doanh. Giảng viên – Chuyên gia Leroy Frank Ratnam sẽ trực tiếp huấn luyện và chia sẻ những chiến lược bán hàng khác biệt đã được triển khai thành công tại nhiều quốc gia Châu Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam…