Chương trình lãnh đạo truyền lửa thế kỉ 21 được thiết kế để đánh thức, kích thích và trang bị cho những nhà lãnh đạo mới và lâu năm những công cụ hiện đại và phù hợp hơn để phát triển mạnh trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt.Những nhà lãnh đạo tài ba vượt trội hơn những nhà lãnh đạo thông thường do họ dám thực hiện những bước hoạch định táo bạo, lạc quan cho tương lai, thay vì thụ động đón chờ tương lai.