THẾ NÀO LÀ MỘT NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP???

📍 Đó nên là một người với “cái đầu lạnh”, để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, những đường hướng đúng đắn, nắn doanh nghiệp vào một lộ trình cụ thể nhằm hướng tới những nấc đột phá mới.

📍 Đó cũng nên là người có “trái tim nóng” , trở thành nguồn cảm hứng cho nhân viên, giúp đỡ họ nâng cao năng lực của bản thân, để có thể đảm nhiệm được những vị trí cao hơn trong tổ chức, doanh nghiệp.

📍 Khóa học “Skillset for Managers” (Nhà quản lý chuyên nghiệp) chính là những gì mà các doanh nghiệp cần để chuẩn hóa bộ kỹ năng cho tầng lớp quản lý cấp trung của mình. Với nội dung tập trung vào việc khai thác và phát triển tư duy, nâng cao kỹ năng tổ chức – điều hành – quản lý nhân sự hiệu quả, “Skillset for Managers” (Nhà quản lý chuyên nghiệp) sẽ giúp “nâng tầm” bộ phận quản lý cấp trung trong doanh nghiệp của bạn, cũng là đưa doanh nghiệp đến gần hơn với những nấc thang mới của thành công.