Năm 2009, hai nhà nghiên cứu người Mỹ mua hơn một trăm đô tiền đồng nát trên eBay, và mời 200 nhà văn nổi tiếng thế giới tham gia một dự án thử nghiệm: mỗi nhà văn sẽ viết cho họ một câu chuyện về món đồ đó. Các món đồ sau đó được bán ngược lại trên eBay, và tổng giá trị thu về gấp hơn 60 lần giá mua. Dự án trở thành truyền thuyết về sức mạnh của những câu chuyện trong bán hàng.

Vậy, một câu chuyện kể là gì, và vai trò của nó trong bán hàng quan trọng đến thế nào?