Chốt sales là khâu vô cùng quan trọng trong quy trình bán hàng, nó quyết định giao dịch bán hàng có thành công hay không. Nhiều người bán hàng thể hiện rất tốt ở những khâu trước như giới thiệu sản phẩm, chào hàng nhưng đến lúc chốt sales lại bộc lộ sự lúng túng thiếu chuyên nghiệp. Lý do chính bởi đa số người bán hàng đều được đào tạo về cách giới thiệu sản phẩm nên nắm tư thế chủ động trong giai đoạn đầu quá trình giao tiếp, nhưng đến khi khách hàng “phản công” bằng một loạt câu hỏi nằm ngoài kiến thức được cung cấp thì ngay lập tức rơi vào thế bị động.

Hành vi của khách hàng đã thay đổi với tốc độ chưa từng có trong và sau đại dịch. Trong giai đoạn “bình thường mới”, nắm bắt hành vi người tiêu dùng được coi là một trong những thách thức kinh doanh lớn và khó lường nhất. Sự thay đổi này buộc tất cả doanh nghiệp phải hành động để thích ứng, tồn tại và tăng trưởng. Vì vậy những người làm trong lĩnh vực kinh doanh ngày càng được yêu cầu cao hơn về kỹ năng làm chủ trong mọi tình huống giao tiếp với khách hàng, đặc biệt trong việc giới thiệu sản phẩm, thương lượng và chốt sales hiệu quả