Bạn đã có đủ kỹ thuật thương lượng  trên bàn đàm phán với đối tác?

Bạn có muốn trở thành Nhà đàm phán chuyên nghiệp với tỷ lệ thành công chốt đơn hàng cao nhất?

Bạn có hiểu tâm lý mua hàng của khách hàng trong kỷ nguyên số hiện nay?

Bạn có muốn nắm bắt kinh nghiệm của các Chuyên gia Bán hàng hàng đầu Singapore, những người đã biến bán hàng trở thành sự nghiệp vinh quang của họ?