11 Jun 2022

KHÓA HỌC “KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG CHO NHÂN VIÊN” T6/2022

“Nếu hành động của bạn truyền cảm hứng cho mọi người mơ ước những điều tốt đẹp hơn, cho họ động lực để học hỏi nhiều hơn, làm việc hăng say hơn và trưởng thành hơn, bạn là một người Lãnh đạo” - John Quincy Adams

Đó cũng chính là thông điệp mà khóa học “Kỹ năng tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhân viên” mong muốn đem đến cho học viên. 

Những câu hỏi tình huống, những vấn đề thực tế được đặt ra, học viên không chỉ được lắng nghe, tiếp nhận mà còn chủ động thảo luận, vận dụng những kiến thức vào thực hành, suy ngẫm và chiêm nghiệm.

Trải qua học phần lý thuyết với những bài giảng online, học viên được thực hành offline ứng dụng những kiến thức đã tiếp nhận trong thời gian vừa qua. Khóa học với phương pháp đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến linh hoạt không chỉ giúp học viên nâng cao kỹ năng xây dựng đội nhóm giàu cảm hứng mà còn tối ưu hóa chi phí đào tạo cho doanh nghiệp. GCV hy vọng rằng ngọn lửa tạo động lực của mỗi học viên được thắp lên hôm nay sẽ tiếp tục được tiếp nối, dẫn đường cho những chặng hành trình thử lửa sắp tới đầy hứa hẹn!

<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>“Nếu hành động của bạn truyền cảm hứng cho mọi người mơ ước những điều tốt đẹp hơn, cho họ động lực để học hỏi nhiều hơn, làm việc hăng say hơn và trưởng thành hơn, bạn là một người Lãnh đạo” – John Quincy Adams</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Đó cũng chính là thông điệp mà khóa học “Kỹ năng tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhân viên” mong muốn đem đến cho học viên. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Những câu hỏi tình huống, những vấn đề thực tế được đặt ra, học viên không chỉ được lắng nghe, tiếp nhận mà còn chủ động thảo luận, vận dụng những kiến thức vào thực hành, suy ngẫm và chiêm nghiệm.</span><a href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/E.jpg” data-mce-href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/E.jpg”><img class=”alignnone size-large wp-image-9511″ src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/E-1024×767.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”767″ data-mce-src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/E-1024×767.jpg” /></a><a href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/C.jpg” data-mce-href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/C.jpg”><img class=”alignnone size-large wp-image-9509″ src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/C-1024×767.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”767″ data-mce-src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/C-1024×767.jpg” /></a><a href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/D.jpg” data-mce-href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/D.jpg”><img class=”alignnone size-large wp-image-9510″ src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/D-1024×767.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”767″ data-mce-src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/D-1024×767.jpg” /></a><a href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/A-1.jpg” data-mce-href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/A-1.jpg”><img class=”alignnone size-large wp-image-9512″ src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/A-1-1024×576.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”576″ data-mce-src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/A-1-1024×576.jpg” /></a><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Trải qua học phần lý thuyết với những bài giảng online, học viên được thực hành offline ứng dụng những kiến thức đã tiếp nhận trong thời gian vừa qua. Khóa học với phương pháp đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến linh hoạt không chỉ giúp học viên nâng cao kỹ năng xây dựng đội nhóm giàu cảm hứng mà còn tối ưu hóa chi phí đào tạo cho doanh nghiệp. GCV hy vọng rằng ngọn lửa tạo động lực của mỗi học viên được thắp lên hôm nay sẽ tiếp tục được tiếp nối, dẫn đường cho những chặng hành trình thử lửa sắp tới đầy hứa hẹn!</span>

COMMENT