30 Jun 2022

KHÓA HỌC “FOUNDATION OF LEADERSHIP”_ NỀN TẢNG NHÀ LÃNH ĐẠO T6/2022

“Đôi lúc thay đổi lối mòn sẽ giúp bạn đạt được điều mình mong muốn, đôi lúc không. Nhưng bạn cần hiểu rằng: Nếu không dám thay đổi thì bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì”. 

Chủ đề tiếp theo “Thách thức lối mòn” trong khóa đào tạo “Nền tảng nhà lãnh đạo” đã được tổ chức. Trong chủ đề lần này, học viên học cách tìm kiếm cơ hội bằng cách nắm bắt thời cơ, tạo ra đổi mới. Từ đó có thể tự tin thử nghiệm và mạo hiểm với những mục tiêu nhỏ từng bước. 

Bên cạnh những giờ học và thảo luận các câu hỏi diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, học viên còn được tham gia các hoạt động warm-up kết nối tinh thần đội nhóm, mang lại không khí hứng khởi cho các buổi học. 

Khóa đào tạo kéo dài 6 tháng đã cho thấy:

  • Tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp với mong muốn phát triển và nâng cao chất lượng nhân sự - yếu tố quyết định đến thành công của mọi tổ chức. 
  • Các chủ đề học được thiết kế với lộ trình bài bản, phù hợp để học viên có thể học và áp dụng vào thực tế trong suốt một khoảng thời gian dài. 
  • Sau khi khóa đào tạo khép lại, học viên sẽ tự soi chiếu bản thân sau một chặng hành trình để trả lời cho câu hỏi mình đã học được điều gì? Mình đã thay đổi và hoàn thiện như thế nào? 

Những chủ đề tiếp theo của khóa đào tạo “Foundation of Leadership” sẽ được bật mí trong thời gian tới, hãy cùng chờ đón nhé!

<p><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>“Đôi lúc thay đổi lối mòn sẽ giúp bạn đạt được điều mình mong muốn, đôi lúc không. Nhưng bạn cần hiểu rằng: Nếu không dám thay đổi thì bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì”. </span></p>
<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Chủ đề tiếp theo “Thách thức lối mòn” trong khóa đào tạo “Nền tảng nhà lãnh đạo” đã được tổ chức. Trong chủ đề lần này, học viên học cách tìm kiếm cơ hội bằng cách nắm bắt thời cơ, tạo ra đổi mới. Từ đó có thể tự tin thử nghiệm và mạo hiểm với những mục tiêu nhỏ từng bước. </span><a href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg” data-mce-href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg”><img class=”size-large wp-image-9528 aligncenter” src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/1-767×1024.jpg” alt=”” width=”767″ height=”1024″ data-mce-src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/1-767×1024.jpg” /></a><a href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/3.jpg” data-mce-href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/3.jpg”><img class=”size-large wp-image-9530 aligncenter” src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/3-767×1024.jpg” alt=”” width=”767″ height=”1024″ data-mce-src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/3-767×1024.jpg” /></a><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Bên cạnh những giờ học và thảo luận các câu hỏi diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, học viên còn được tham gia các hoạt động warm-up kết nối tinh thần đội nhóm, mang lại không khí hứng khởi cho các buổi học. </span><a href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/4.jpg” data-mce-href=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/4.jpg”><img class=”alignnone size-large wp-image-9531″ src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/4-1024×767.jpg” alt=”” width=”1024″ height=”767″ data-mce-src=”http://gcv.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/4-1024×767.jpg” /></a><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Khóa đào tạo kéo dài 6 tháng đã cho thấy:</span><li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″ data-mce-style=”font-weight: 400;”><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp với mong muốn phát triển và nâng cao chất lượng nhân sự – yếu tố quyết định đến thành công của mọi tổ chức. </span></li><li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″ data-mce-style=”font-weight: 400;”><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Các chủ đề học được thiết kế với lộ trình bài bản, phù hợp để học viên có thể học và áp dụng vào thực tế trong suốt một khoảng thời gian dài. </span></li><li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″ data-mce-style=”font-weight: 400;”><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Sau khi khóa đào tạo khép lại, học viên sẽ tự soi chiếu bản thân sau một chặng hành trình để trả lời cho câu hỏi mình đã học được điều gì? Mình đã thay đổi và hoàn thiện như thế nào? </span></li>
<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Những chủ đề tiếp theo của khóa đào tạo “Foundation of Leadership” sẽ được bật mí trong thời gian tới, hãy cùng chờ đón nhé!</span>

COMMENT