26 Jul 2022

“INSPIRING LEADERSHIP IN THE 21ST CENTURY”_ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRUYỀN CẢM HỨNG

Những định kiến và niềm tin giới hạn sẽ làm cản trở bất kỳ người nào bước đến thành công và đó là điều mà mọi tổ chức đều cần chú trọng. Với mục tiêu phát triển kỹ năng lãnh đạo truyền cảm hứng, khóa học “Inspiring leadership in the 21st century” đã được GCV triển khai trong khóa học Offline 2 ngày vừa qua. 

Xuất phát từ nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp và mong muốn phát triển của học viên, khóa học được xây dựng với chương trình đào tạo tập trung định hướng nâng cao niềm tin của học viên vào chính bản thân, vào những người cộng sự và tổ chức. 

Rất nhiều hoạt động thực hành, warmup thú vị được tổ chức dưới sự điều phối của giảng viên cùng sự tham gia hưởng ứng từ học viên.

Từ niềm tin đến hành động sẽ tạo ra tiềm năng và kết quả cuối cùng. Người thuyền trưởng của mỗi con thuyền cần là người có niềm tin, từ đó có thể truyền cảm hứng và dẫn dắt đội nhóm thông qua những chia sẻ về tầm nhìn chung để thúc đẩy sức mạnh đội ngũ tạo nên những bước đi đột phá cho doanh nghiệp. 

“ Leadership is the capacity to translate vision into reality”. _ Warren G. Bennis

 

COMMENT