Tin tức
31 Dec 2021

GHI NHẬN NHỮNG NỖ LỰC CỦA NHÂN VIÊN ĐÚNG CÁCH

Vào những dịp cuối năm, những câu chuyện về mức thưởng Tết khủng của các công ty lại trở thành chủ đề sôi nổi trên các diễn đàn. Dự câu chuyện này vẫn sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa với mục đích truyền thông, từ đó tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty. 

Nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi chúng ta đã ghi nhận những nỗ lực của nhân viên đúng cách chưa thay vì tập trung quá nhiều vào những con số lương thưởng? 

  • Bạn không thể miêu tả chân dung một nhân viên xuất sắc sẽ như thế nào?
  • Bạn thấy những nhân viên chưa được tuyên dương cảm thấy bất bình? 
  • Hay ngạc nhiên khi nhân viên không hề hào hứng với các cuộc bình chọn xét thưởng?

Đó là vì bạn chưa biết cách biến sự ghi nhận trở thành động lực và phần thưởng có giá trị với nhân viên.

Dưới đây sẽ là những cách ghi nhận những nỗ lực của nhân viên mang lại động lực và giá trị cao hơn. 

<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Vào những dịp cuối năm, những câu chuyện về mức thưởng Tết khủng của các công ty lại trở thành chủ đề sôi nổi trên các diễn đàn. Dự câu chuyện này vẫn sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa với mục đích truyền thông, từ đó tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi chúng ta đã ghi nhận những nỗ lực của nhân viên đúng cách chưa thay vì tập trung quá nhiều vào những con số lương thưởng? </span><li><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Bạn không thể miêu tả chân dung một nhân viên xuất sắc sẽ như thế nào?</span></li><li><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Bạn thấy những nhân viên chưa được tuyên dương cảm thấy bất bình? </span></li><li><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Hay ngạc nhiên khi nhân viên không hề hào hứng với các cuộc bình chọn xét thưởng?</span></li>
<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Đó là vì bạn chưa biết cách biến sự ghi nhận trở thành động lực và phần thưởng có giá trị với nhân viên. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Dưới đây sẽ là những cách ghi nhận những nỗ lực của nhân viên mang lại động lực và giá trị cao hơn. </span>.

COMMENT