24 Mar 2021

FRIDAY TALKSHOW 03/2021: TRANSFORMATIONAL COACHING VS. TRANSACTIONAL COACHING

Bằng phương pháp Transactional Coaching, Nhà huấn luyện có thể giúp khách hàng của mình đạt đến những mục tiêu hay thay đổi ngắn hạn về mặt hiệu suất. Phương pháp này tập trung giải quyết các vấn đề bên ngoài và có thể là một phong cách rất thực tế để sử dụng.

Song nếu như Transactional Coaching đưa khách hàng từ điểm A đến điểm B, thì Transformational Coaching đưa khách hàng từ điểm A đến điểm D. Với tư cách là một người đồng hành về tâm tưởng, Huấn luyện viên theo phương pháp Transformational Coaching yêu cầu khách hàng đi sâu hơn, nhìn vào những vấn đề cơ bản và suy nghĩ để trở nên tập trung vào tương lai hơn là tập trung vào vấn đề trong quá khứ. Khách hàng được yêu cầu xem xét các giá trị, điểm mạnh, giả định của họ và điều chỉnh sự tập trung để phù hợp sâu sắc với con người thật của mình. Đó là về việc xây dựng một nền tảng có ý nghĩa và vững chắc, mà trên đó thân chủ có thể xây dựng tương lai bằng cách tập trung vào việc thay đổi cách họ suy nghĩ và do đó cảm nhận thay vì chỉ dựa trên cách họ hành động.

Còn điều gì khác biệt giữa Transactional Coaching và Transformational Coaching, cũng như cấu trúc đào tạo Transformative Coaching có gì đặc biệt, những thông tin này sẽ có trong Coach Talk: Transactional Coaching vs. Transformational Coaching.

Chi tiết về chương trình:

  • Số lượng: tối đa 20 người tham dự
  • Thời gian : 2 tiếng đồng hồ
  • Nền tảng đào tạo sử dụng - Zoom
  • Chi phí tham dự: 300.000VNĐ
  • Link đăng ký: https://forms.gle/CVgk3HskbhCkLXZP7

 

COMMENT