22 Jul 2022

“FOUNDATION OF LEADERSHIP”_ NỀN TẢNG NHÀ LÃNH ĐẠO T7/2022

Chương trình đào tạo “Nền tảng nhà lãnh đạo” đang tiếp tục lăn bánh trên hành trình xây dựng những nền tảng vững chắc cho các nhà lãnh đạo. Với chủ đề “Thúc đẩy hành động” lần này, học viên được đào tạo về cách xây dựng niềm tin và mối quan hệ, từ đó có thể phát triển năng lực và sự tự tin cho đội ngũ. 

Trong khóa đào tạo với tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp, học viên không chỉ được tiếp nhận kiến thức 1 chiều mà đó là quá trình học và tương tác hai chiều qua những bài tập thực hành trước khóa học, trong và sau khóa học. 

Mỗi giờ học với sự chuẩn bị tận tâm của đội ngũ GCV và giảng viên, các học viên cùng hòa mình trong tinh thần nhiệt huyết, lăn xả hết mình.

Với mục tiêu phát triển đội ngũ nhân sự lãnh đạo kế cận cho chiến lược dài hạn của tổ chức, khóa đào tạo cũng đã đi đến chặng đường rất gần vạch đích, hãy cùng chờ đón những thay đổi trong từng học viên trên hành trình tiếp theo nhé!

COMMENT