Tin tức
23 Mar 2022

Đâu là phong cách Coaching dành cho bạn?

 

Là một huấn luyện viên, bạn sẽ phải gặp các vấn đề, phản ứng khác nhau ở khách hàng của mình. Giống như một mảnh ghép cuối cùng trong  bức tranh hoàn hảo, nếu bạn có thể điều chỉnh phong cách Coaching của mình phù hợp với những nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng, bạn sẽ giúp họ cảm thấy tự tin hơn về hành trình của mình.

Hãy cùng tham khảo 6 phong cách Coaching dưới đây và tìm ra phong cách của riêng mình nhé!

 

  1. Phong cách huấn luyện dân chủ 

Với phong cách huấn luyện này, quyền chủ động kiểm soát thuộc về khách hàng, trong khi người huấn luyện ở vai trò thúc đẩy và hỗ trợ để thực hiện các mục tiêu hữu hình. Đây là phong cách huấn luyện thể hiện sự trao quyền nhiều nhất, dành cho những khách hàng đã sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Phong cách này phù hợp cho huấn luyện tài chính, huấn luyện nghề nghiệp và huấn luyện phát triển cá nhân.

  1. Phong cách huấn luyện chuyên quyền

Khác với phong cách huấn luyện dân chủ, phong cách huấn luyện chuyên quyền đặt quyền kiểm soát cho người huấn luyện dẫn dắt khách hàng đến điều mình mong muốn. Phong cách này thường được đánh giá tiêu cực, nhưng thực tế nó lại mang lại hiệu quả với những khách hàng có tính kỷ luật, hệ thống và mong muốn được chỉ dẫn. Phong cách huấn luyện này thường thấy trong huấn luyện quân sự, huấn luyện kinh doanh ở môi trường đề cao tính hệ thống, chi tiết, cụ thể hơn sự linh hoạt.

  1. Phong cách huấn luyện toàn diện

Phong cách huấn luyện tập trung vào sự phát triển tổng thể của con người - nhìn nhận tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của khách hàng quan trọng như nhau. Điều đó đòi hỏi bạn xây dựng được sự tin tưởng từ khách hàng để khám phá những mong muốn chưa thực hiện được của họ. Mục tiêu của hướng tiếp cận trong phong cách huấn luyện này là đi sâu vào những vấn đề trong cuộc sống, từ đó xác định đâu là những vấn đề liên hệ với nhau tạo ra sự mất cân bằng. 

  1. Phong cách huấn luyện phát triển

Huấn luyện phát triển liên quan đến việc tìm hiểu những câu hỏi như “'điều gì', 'tại sao' và 'như thế nào' về khách hàng của bạn. Huấn luyện viên sử dụng phương pháp phản hồi 360 độ để hiểu những trải nghiệm trong quá khứ của khách hàng và đánh giá vị trí của họ trong hành trình phát triển. Trọng tâm phong cách này là xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và thay đổi tư duy. 

  1. Phong cách huấn luyện trực quan

Huấn luyện trực quan áp dụng một lộ trình tinh thần nhiều hơn, nơi bạn giúp khách hàng của mình lắng nghe những suy nghĩ, lương tâm và trực giác sâu thẳm của họ.Phong cách này giúp khách hàng phát triển và tin tưởng vào tiếng nói bên trong của họ. Vai trò của huấn luyện viên lúc này là giúp khách hàng nhận ra những mong muốn tiềm ẩn của họ, xây dựng niềm tin vào bản thân và đạt được sự rõ ràng trong suy nghĩ.

  1. Phong cách huấn luyện chuyển đổi

Đây là lúc bạn phải làm việc và thiết lập một liên minh khách hàng-huấn luyện viên, nơi cả hai bên liên quan biết chính xác những gì họ đang tham gia. Huấn luyện chuyển đổi hỗ trợ khách hàng trong việc mang lại những thay đổi cần thiết để thúc đẩy thay đổi tích cực khi đi sâu vào vấn đề gốc rễ, thúc đẩy niềm tin dựa trên năng lực cá nhân, từ đó khôi phục tinh thần và hành động.  Là một huấn luyện viên, bạn có thể sử dụng phong cách này để xây dựng góc nhìn của khách hàng về cách họ nhìn nhận cuộc sống, mục tiêu và bản thân. 

<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Là một huấn luyện viên, bạn sẽ phải gặp các vấn đề, phản ứng khác nhau ở khách hàng của mình. Giống như một mảnh ghép cuối cùng trong  bức tranh hoàn hảo, nếu bạn có thể điều chỉnh phong cách Coaching của mình phù hợp với những nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng, bạn sẽ giúp họ cảm thấy tự tin hơn về hành trình của mình.</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Hãy cùng tham khảo 6 phong cách Coaching dưới đây và tìm ra phong cách của riêng mình nhé!</span><br /><li><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”> Phong cách huấn luyện dân chủ </span></li>
<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Với phong cách huấn luyện này, quyền chủ động kiểm soát thuộc về khách hàng, trong khi người huấn luyện ở vai trò thúc đẩy và hỗ trợ để thực hiện các mục tiêu hữu hình. Đây là phong cách huấn luyện thể hiện sự trao quyền nhiều nhất, dành cho những khách hàng đã sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Phong cách này phù hợp cho huấn luyện tài chính, huấn luyện nghề nghiệp và huấn luyện phát triển cá nhân.</span><li><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”> Phong cách huấn luyện chuyên quyền</span></li>
<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Khác với phong cách huấn luyện dân chủ, phong cách huấn luyện chuyên quyền đặt quyền kiểm soát cho người huấn luyện dẫn dắt khách hàng đến điều mình mong muốn. Phong cách này thường được đánh giá tiêu cực, nhưng thực tế nó lại mang lại hiệu quả với những khách hàng có tính kỷ luật, hệ thống và mong muốn được chỉ dẫn. Phong cách huấn luyện này thường thấy trong huấn luyện quân sự, huấn luyện kinh doanh ở môi trường đề cao tính hệ thống, chi tiết, cụ thể hơn sự linh hoạt.</span><li><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”> Phong cách huấn luyện toàn diện</span></li>
<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Phong cách huấn luyện tập trung vào sự phát triển tổng thể của con người – nhìn nhận tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của khách hàng quan trọng như nhau. Điều đó đòi hỏi bạn xây dựng được sự tin tưởng từ khách hàng để khám phá những mong muốn chưa thực hiện được của họ. Mục tiêu của hướng tiếp cận trong phong cách huấn luyện này là đi sâu vào những vấn đề trong cuộc sống, từ đó xác định đâu là những vấn đề liên hệ với nhau tạo ra sự mất cân bằng. </span><li><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”> Phong cách huấn luyện phát triển</span></li>
<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Huấn luyện phát triển liên quan đến việc tìm hiểu những câu hỏi như “’điều gì’, ‘tại sao’ và ‘như thế nào’ về khách hàng của bạn. Huấn luyện viên sử dụng phương pháp phản hồi 360 độ để hiểu những trải nghiệm trong quá khứ của khách hàng và đánh giá vị trí của họ trong hành trình phát triển. Trọng tâm phong cách này là xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và thay đổi tư duy. </span><li><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”> Phong cách huấn luyện trực quan</span></li>
<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Huấn luyện trực quan áp dụng một lộ trình tinh thần nhiều hơn, nơi bạn giúp khách hàng của mình lắng nghe những suy nghĩ, lương tâm và trực giác sâu thẳm của họ.Phong cách này giúp khách hàng phát triển và tin tưởng vào tiếng nói bên trong của họ. Vai trò của huấn luyện viên lúc này là giúp khách hàng nhận ra những mong muốn tiềm ẩn của họ, xây dựng niềm tin vào bản thân và đạt được sự rõ ràng trong suy nghĩ.</span><li><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”> Phong cách huấn luyện chuyển đổi</span></li>
<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Đây là lúc bạn phải làm việc và thiết lập một liên minh khách hàng-huấn luyện viên, nơi cả hai bên liên quan biết chính xác những gì họ đang tham gia. Huấn luyện chuyển đổi hỗ trợ khách hàng trong việc mang lại những thay đổi cần thiết để thúc đẩy thay đổi tích cực khi đi sâu vào vấn đề gốc rễ, thúc đẩy niềm tin dựa trên năng lực cá nhân, từ đó khôi phục tinh thần và hành động.  Là một huấn luyện viên, bạn có thể sử dụng phong cách này để xây dựng góc nhìn của khách hàng về cách họ nhìn nhận cuộc sống, mục tiêu và bản thân. </span>

COMMENT