Tin tức
18 Jan 2022

ĐÀO TẠO LẠI KỸ NĂNG - HÀNH LÝ SỐNG CHUNG VỚI ĐẠI DỊCH

Đứng trước những thách thức của đại dịch, bên cạnh những doanh nghiệp thua lỗ và phá sản là những công ty biết biến những khó khăn thành cơ hội để bứt phá thay vì bỏ cuộc. Trong đó, phải kể đến vai trò quan trọng của đội ngũ nhân viên với những kỹ năng thích ứng trong thời kỳ sống chung với đại dịch như hiện nay. 

Theo khảo sát của Mckinsey & Company, có đến 94% lực lượng lao động tại một quốc gia phát triển như Anh thiếu những kỹ năng cần thiết cho công việc cho năm 2030. Điều này cho thấy một thực tế cấp bách của việc đào tạo lại kỹ năng cho nhân viên đặc biệt khi chúng ta cần thích nghi với đại địch như hiện nay.  

Vậy chúng ta cần làm gì để có một đội ngũ nhân viên vững chắc?

Hãy cùng tìm hiểu hành lý cho các chuyến hành trình phía trước của doanh nghiệp với 6 bước đào tạo lại kỹ năng dưới đây. 

 

1. Nhanh chóng xác định kỹ năng để hồi phục 

Trước hết, công ty cần vạch ra những bộ kỹ năng cần thiết để khôi phục mô hình kinh doanh. Để làm được điều này, trước hết công ty nhanh chóng xác định những giá trị xuyên suốt và phân nhóm nhân viên. Từ đó, bạn có thể xác định được những hoạt động nào thay đổi, dẫn đến việc cần những kỹ năng nào duy trì sự phát triển doanh nghiệp. 

 

2. Xây dựng những kỹ năng mới

Bước đầu tiên hãy xây dựng bộ kỹ năng chuyển đổi - cho dù nhân viên ở vị trí nào họ vẫn có thể sử dụng được những kỹ năng đó. Trong đó, hãy tập trung vào các loại kỹ năng được coi là không thể thiếu trong tương lai như: kỹ thuật số, nhận thức cao, xã hội & cảm xúc, khả năng thích ứng và hồi phục.

 

3. Lên chiến lược đào tạo 

Khi mô hình kinh doanh phát triển để thích ứng với môi trường thay đổi không ngừng, điều cần làm là lập kế hoạch chiến lược cho lực lượng lao động để phát triển các kỹ năng phù hợp đúng thời điểm. Các khóa đào tạo cần được điều chỉnh cho từng mục đích cụ thể. Các công ty có thể đào tạo trực tuyến để tiết kiệm chi phí và tăng quy mô đào tạo lúc này. 

 

4. Bắt đầu ngay bây giờ

Bằng cách xây dựng tổ chức đào tạo của riêng công ty, đánh giá những gì hiệu quả và không hiệu quả, công ty cần đặt mình vào vị trí để áp dụng những bài học đó cho các cuộc khủng hoảng tương lai. Và các chương trình đào tạo lại kỹ năng cần thực hiện ngay lúc này thay vì chờ đợi các khủng hoảng sẽ xảy đến. 

 

5. Học hỏi những công ty có quy mô nhỏ

Theo thực tế, các công ty có quy mô nhỏ dưới 1000 nhân viên thường có các chương trình đào tạo lại kỹ năng thành công hơn. Nguyên nhân là do những công ty này thường ít quy trình phê duyệt, có bước đi táo bạo hơn khi thay đổi. Điều này không đồng nghĩa với việc các công ty quy mô lớn thất bại khi đào tạo lại kỹ năng, chỉ là họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. 

 

6. Duy trì ngân sách đào tạo

Các công ty không nên cắt giảm ngân sách đào tạo, đừng bỏ phí thời gian khi trì hoãn đào tạo. Điều bạn nên làm lúc này là khôi phục khả năng học tập của nhân viên đồng bộ trực tuyến thay vì trực tiếp. Bên cạnh đó, hãy tận dụng nguồn lực từ đối tác bên ngoài để tối đa hóa mạng lưới đào tạo

<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Đứng trước những thách thức của đại dịch, bên cạnh những doanh nghiệp thua lỗ và phá sản là những công ty biết biến những khó khăn thành cơ hội để bứt phá thay vì bỏ cuộc. Trong đó, phải kể đến vai trò quan trọng của đội ngũ nhân viên với những kỹ năng thích ứng trong thời kỳ sống chung với đại dịch như hiện nay. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Theo khảo sát của Mckinsey & Company, có đến 94% lực lượng lao động tại một quốc gia phát triển như Anh thiếu những kỹ năng cần thiết cho công việc cho năm 2030. Điều này cho thấy một thực tế cấp bách của việc đào tạo lại kỹ năng cho nhân viên đặc biệt khi chúng ta cần thích nghi với đại địch như hiện nay.  </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Chúng ta cần làm gì để có một đội ngũ nhân viên vững chắc?</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Hãy cùng tìm hiểu hành lý cho các chuyến hành trình phía trước của doanh nghiệp với 6 bước đào tạo lại kỹ năng dưới đây. </span><br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>1. Nhanh chóng xác định kỹ năng để hồi phục </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Trước hết, công ty cần vạch ra những bộ kỹ năng cần thiết để khôi phục mô hình kinh doanh. Để làm được điều này, trước hết công ty nhanh chóng xác định những giá trị xuyên suốt và phân nhóm nhân viên. Từ đó, bạn có thể xác định được những hoạt động nào thay đổi, dẫn đến việc cần những kỹ năng nào duy trì sự phát triển doanh nghiệp. </span><br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>2. Xây dựng những kỹ năng mới</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Bước đầu tiên hãy xây dựng bộ kỹ năng chuyển đổi – cho dù nhân viên ở vị trí nào họ vẫn có thể sử dụng được những kỹ năng đó. Trong đó, hãy tập trung vào các loại kỹ năng được coi là không thể thiếu trong tương lai như: kỹ thuật số, nhận thức cao, xã hội & cảm xúc, khả năng thích ứng và hồi phục.</span><br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>3. Lên chiến lược đào tạo </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Khi mô hình kinh doanh phát triển để thích ứng với môi trường thay đổi không ngừng, điều cần làm là lập kế hoạch chiến lược cho lực lượng lao động để phát triển các kỹ năng phù hợp đúng thời điểm. Các khóa đào tạo cần được điều chỉnh cho từng mục đích cụ thể. Các công ty có thể đào tạo trực tuyến để tiết kiệm chi phí và tăng quy mô đào tạo lúc này. </span><br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>4. Bắt đầu ngay bây giờ</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Bằng cách xây dựng tổ chức đào tạo của riêng công ty, đánh giá những gì hiệu quả và không hiệu quả, công ty cần đặt mình vào vị trí để áp dụng những bài học đó cho các cuộc khủng hoảng tương lai. Và các chương trình đào tạo lại kỹ năng cần thực hiện ngay lúc này thay vì chờ đợi các khủng hoảng sẽ xảy đến. </span><br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>5. Học hỏi những công ty có quy mô nhỏ</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Theo thực tế, các công ty có quy mô nhỏ dưới 1000 nhân viên thường có các chương trình đào tạo lại kỹ năng thành công hơn. Nguyên nhân là do những công ty này thường ít quy trình phê duyệt, có bước đi táo bạo hơn khi thay đổi. Điều này không đồng nghĩa với việc các công ty quy mô lớn thất bại khi đào tạo lại kỹ năng, chỉ là họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. </span><br /><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>6. Duy trì ngân sách đào tạo</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Các công ty không nên cắt giảm ngân sách đào tạo, đừng bỏ phí thời gian khi trì hoãn đào tạo. Điều bạn nên làm lúc này là khôi phục khả năng học tập của nhân viên đồng bộ trực tuyến thay vì trực tiếp. Bên cạnh đó, hãy tận dụng nguồn lực từ đối tác bên ngoài để tối đa hóa mạng lưới đào tạo</span>

COMMENT