Tin tức
02 Oct 2017

Coaching Là Gì?

Định nghĩa về Coaching (Huấn luyện) và xu thế phát triển Transformative Coaching (Huấn luyện Chuyển đổi) tại Việt Nam

Theo định nghĩa của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF), Coaching hay Huấn luyện là một quá trình hợp tác, đồng hành giữa Huấn luyện viên (Coach) và Người được huấn luyện (Coachee) nhằm khai mở tư duy, sáng tạo, truyền cảm hứng, từ đó tối ưu khả năng cá nhân và kỹ năng chuyên môn trong công việc cũng như cuộc sống.

Theo quan điểm của ICF, một Nhà Huấn luyện (Coach) có trách nhiệm:
  • Làm rõ và liên kết quá trình huấn luyện với mục tiêu mà người được huấn luyện muốn đạt được
  • Khuyến khích quá trình tự thấu hiểu và tự khám phá bản thân của người được huấn luyện
  • Khơi gợi các giải pháp và chiến lược xuất phát từ chính bản thân người được huấn luyện
Quá trình Coaching (Huấn luyện) có đặc điểm:
  • Tập trung vào mục tiêu thay vì tập trung vào vấn đề
  • Là quá trình lắng nghe và phản hồi tích cực thay vì phán xét
  • Đặt câu hỏi khai mở - Việc tìm ra đúng câu hỏi có thể còn quan trọng hơn xác định giải pháp
Quá trình Coaching (Huấn luyện) giúp người được huấn luyện cải thiện rất nhiều về quan điểm, tầm nhìn của họ trong công việc và cuộc sống, cùng lúc cải thiện kỹ năng lãnh đạo và khai mở tiềm năng của họ.

Trong bối cảnh nền kinh tế thay đổi và biến chuyển nhanh chóng hiện nay, Coaching – Huấn luyện được đánh giá là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của Nhà Quản lý. Văn hóa Huấn luyện (Coaching Culture) đang dần trở thành xu hướng tại khắp các doanh nghiệp/tổ chức trên toàn thế giới, với tiềm năng phát triển mạnh mẽ tại Châu Á.

Tại Việt Nam, ngày càng có nhiều các tổ chức, doanh nghiệp nhận thức được các giá trị mà Coaching (Huấn luyện) mang lại. Con người là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp; và việc Huấn luyện sẽ giúp nhân viên tại mọi cấp độ có cơ hội phát triển kỹ năng, nâng tầm giá trị và đạt tới mục tiêu sự nghiệp mà họ mong muốn.


lợi ích coaching

COMMENT