CHÚNG TÔI

About Us

Chúng tôi là ai? Who are we?

Tổ chức đào tạo hàng đầu cung cấp các giải pháp đào tạo toàn diện cho doanh nghiệp

Growth Catalyst Việt Nam là tổ chức đào tạo hàng đầu cung cấp các giải pháp đào tạo toàn diện cho doanh nghiệp.  Growth Catalyst Việt Nam không ngừng  phát triển phương thức đào tạo mới, mang tính đột phá, nhằm tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho nhân sự thuộc các tổ chức và doanh nghiệp.

Đội ngũ giảng viên của Growth Catalyst Việt Nam có phong cách giảng dạy sáng tạo, khả năng truyền cảm hứng sâu sắc, tác động mạnh tới từng học viên trong mỗi khoá học. Chúng tôi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng tích cực từ nội lực nhân viên, lãnh đạo giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững. 

Chúng tôi làm gì? What we do?

Chúng tôi làm gì

Con người chính là Tài sản quan trọng nhất trong mọi tổ chức. Tài sản đó là động lực quyết định giá trị gia tăng của doanh nghiệp theo cấp số nhân, tạo nên sự khác biệt, sống còn cho doanh nghiệp. Growth Catalyst Việt Nam hiểu được giá trị đó

Cùng với đội ngũ Chuyên gia đào tạo trên thế giới, GCV xây dựng các khoá học nhằm phát triển năng lực nhân sự cho từng cấp độ, từ Nhân viên, Trưởng phòng đến các cấp Lãnh đạo, đưa doanh  nghiệp lên các nấc thang thành công cao hơn.

Sứ mệnh Mission

Chất xúc tác cho sự phát triển bền vững

Trở thành chất xúc tác cho sự phát triển bền vững của tổ chức và doanh nghiệp Thông qua những giải pháp đào tạo hướng đến kết quả, được “may đo” cho từng tổ chức, doanh nghiệp.

Tầm nhìn Vision

Tổ chức Đào tạo hàng đầu châu Á

Trở thành tổ chức Đào tạo hàng đầu châu Á, cung cấp các khoá học khác biệt để Phát triển Nghề nghiệp.