Tin tức
16 Nov 2017

Checklist dành cho nhà quản lý khi huấn luyện nhân viên tiêu cực

Nhân viên tiêu cực thường có thái độ không hợp tác hay gây ra những mâu thuẫn nơi công sở làm ảnh hưởng xấu tới tinh thần làm việc của đồng nghiệp, dẫn tới giảm hiệu quả doanh số. Từ kinh nghiệm xây dựng Văn hóa Huấn luyện (Coaching Culture) tại doanh nghiệp, các chuyên gia huấn luyện từ Growth Catalyst Vietnam đưa ra một checklist gợi ý dành cho các nhà quản lý khi huấn luyện nhân viên tiêu cực.

 


1. Tạo bầu không khí tích cực

- Tạo không khí thân thiện nhưng chuyên nghiệp và riêng tư

- Đưa ra mục đích huấn luyện theo hướng thân thiện, tránh từ ngữ kích động.


2. Trao đổi về hành vi tiêu cực của nhân viên một cách thực tế nhưng trung lập

- Mô tả hành vi tiêu cực bằng những từ ngữ trung lập, cụ thể, tránh phán xét

- Sử dụng các ví dụ chính xác và khó bị bác bỏ


3. Đạt được sự đồng thuận về sự tồn tại của vấn đề

Nhấn mạnh lại vấn đề một cách chính xác. Hãy đảm bảo nhân viên đã nhận thức được và đồng thuận rằng hành vi tiêu cực có tồn tại.


4. Xác định nguyên nhân 

Vận dụng kỹ năng lắng nghe hiệu quả và đặt câu hỏi mở để nhân viên tự đưa ra nguyên nhân cho hành vi tiêu cực của mình. Đây là bước cần thiết giúp họ nhận ra trách nhiệm và ý thức tự cải thiện.


5. Yêu cầu nhân viên tự đưa ra giải pháp

- Sử dụng câu hỏi huấn luyên mở để nhân viên tự đưa ra các giải pháp.

- Tránh việc đưa ra chỉ dẫn trực tiếp; tuy nhiên có thể dẫn dắt và gợi ý để nhân viên đi tới giải pháp mang tính khả thi.


6. Sử dụng công cụ WIIFM (What’s In It For Me) để thúc đẩy nhân viên hành động có trách nhiệm

Khi nhân viên nhận ra việc cải thiện hành vi sẽ đem lại kết quả/giá trị mà họ coi trọng, họ sẽ chủ động và cam kết với giải pháp đưa ra.


7. Tổng kết và Xác định bước tiếp theo

- Tổng kết những thỏa thuận đạt được.

- Xác định khung thời gian cần thiết để thực hiện

- Có giải pháp trợ giúp nhân viên khi cần thiết

- Kết thúc buổi gặp mặt trong không khí tích cực.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN - COACHING TỪ GROWTH CATALYST VIETNAM 

COMMENT