Tin tức
22 Feb 2022

5 XU HƯỚNG BÁN HÀNG TRONG TƯƠNG LAI

 

Thế giới đang thay đổi và chúng ta cần phải thích nghi với điều đó…

Trong đó, nghề bán hàng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Để chuẩn bị cho tương lai của nghề bán hàng, hãy xác định các xu hướng, cách thức và nơi chúng ta có thể phát triển. 

Với tư thế sẵn sàng trước mọi thách thức, bạn sẽ biết thời điểm nào là cơ hội để chuyển đổi và điều chỉnh chiến lược của mình. 

Dưới đây sẽ là 5 xu hướng mà bạn nên tập trung khi bán hàng:

  1. Người mua hàng thế hệ Millennial

Thế hệ tiếp theo của đội ngũ lãnh đạo doanh thu gọi tên thế hệ Millennial - những người đang xây dựng và thúc đẩy chiến lược kinh doanh của riêng minh. Điều này đã đặt ra thách thức cho các nhà lãnh đạo doanh thu cần có phương pháp tiếp cận phù hợp với những bạn thuộc nhóm Millennial. Hãy lưu ý rằng đây là một thế hệ bận rộn, có hiểu biết về kỹ thuật số nên họ thường yêu cầu nội dung rõ ràng, ngắn gọn và đáng tin với hình thức thu hút.

     2. Phát triển kỹ năng bán hàng trực tuyến

Nhìn theo hướng tích cực thì đại dịch Covid -19 đã giúp chúng ta thích nghi với môi trường làm việc từ xa nhanh chóng. Mặc dù, các cuộc tranh luận về nơi làm việc vẫn đang diễn ra sôi nổi, nhưng chúng ta không nên để những kỹ năng làm việc trực tuyến được rèn luyện thời gian qua bị lãng phí. Hãy tiếp tục phát triển các tương tác trong thế giới ảo, cũng như bộ kỹ năng về: đàm phán trực tuyến, những điều nên và không nên làm ở môi trường kỹ thuật số. 

     3. Hãy bán giá trị thay vì sản phẩm

Đồng cảm là chủ đề được nhắc tới thường xuyên trong thời gian qua. Khách hàng luôn mong đợi sự minh bạch, đồng cảm hơn là những lời hứa. Để đáp ứng những kỳ vọng này, bạn không chỉ cần bán giá trị sản phẩm mà là giá trị của công ty và chính bản thân bạn. Đừng né tránh sự trung thực, mà hãy thực sự tạo nên sự tử tế và cam kết trong những câu chuyện và thông điệp khi bán hàng. 

     4. Tối ưu hóa quỹ thời gian

Theo tổ chức nghiên cứu Forrester, một nhân viên bán hàng chỉ dành ra 23,3% tổng thời gian làm việc 1 tuần của họ cho các hoạt động bán hàng chính. Điều này đặt ra bài toán tối ưu hóa quỹ thời gian cho các nhà lãnh đạo doanh thu để tăng năng suất. Chìa khóa ở đây là hiểu được nhóm bán hàng đang lãng phí thời gian ở đâu và có cách nào giải quyết điều đó. Hãy cân nhắc dữ liệu từ nền tảng hỗ trợ bán hàng như CRM - Quản lý quan hệ bán hàng, biết đâu bạn sẽ tìm được phương án hiệu quả nhất. 

    5. Không ngừng nỗ lực

Để đảm bảo rằng đội ngũ bán hàng có thể cập nhật và nhanh chóng thành thạo những kỹ năng mới, các doanh nghiệp ngày càng đầu tư hơn vào các hoạt động đào tạo và huấn luyện. Trước hết, hãy đánh giá lại các giải pháp đào tạo và huấn luyện hiện tại, sau đó cân nhắc việc tích hợp các giải pháp tối ưu với các hệ thống hay nền tảng hỗ trợ bán hàng mới. 

<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Thế giới đang thay đổi và chúng ta cần phải thích nghi với điều đó…</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Trong đó, nghề bán hàng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Để chuẩn bị cho tương lai của nghề bán hàng, hãy xác định các xu hướng, cách thức và nơi chúng ta có thể phát triển. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Với tư thế sẵn sàng trước mọi thách thức, bạn sẽ biết thời điểm nào là cơ hội để chuyển đổi và điều chỉnh chiến lược của mình. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Dưới đây sẽ là 5 xu hướng mà bạn nên tập trung khi bán hàng:</span><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Người mua hàng thế hệ Millennial</span></li>
<span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Thế hệ tiếp theo của đội ngũ lãnh đạo doanh thu gọi tên thế hệ Millennial – những người đang xây dựng và thúc đẩy chiến lược kinh doanh của riêng minh. Điều này đã đặt ra thách thức cho các nhà lãnh đạo doanh thu cần có phương pháp tiếp cận phù hợp với những bạn thuộc nhóm Millennial. Hãy lưu ý rằng đây là một thế hệ bận rộn, có hiểu biết về kỹ thuật số nên họ thường yêu cầu nội dung rõ ràng, ngắn gọn và đáng tin với hình thức thu hút.</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>     2. Phát triển kỹ năng bán hàng trực tuyến</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Nhìn theo hướng tích cực thì đại dịch Covid -19 đã giúp chúng ta thích nghi với môi trường làm việc từ xa nhanh chóng. Mặc dù, các cuộc tranh luận về nơi làm việc vẫn đang diễn ra sôi nổi, nhưng chúng ta không nên để những kỹ năng làm việc trực tuyến được rèn luyện thời gian qua bị lãng phí. Hãy tiếp tục phát triển các tương tác trong thế giới ảo, cũng như bộ kỹ năng về: đàm phán trực tuyến, những điều nên và không nên làm ở môi trường kỹ thuật số. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>     3. Hãy bán giá trị thay vì sản phẩm</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Đồng cảm là chủ đề được nhắc tới thường xuyên trong thời gian qua. Khách hàng luôn mong đợi sự minh bạch, đồng cảm hơn là những lời hứa. Để đáp ứng những kỳ vọng này, bạn không chỉ cần bán giá trị sản phẩm mà là giá trị của công ty và chính bản thân bạn. Đừng né tránh sự trung thực, mà hãy thực sự tạo nên sự tử tế và cam kết trong những câu chuyện và thông điệp khi bán hàng. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>     4. Tối ưu hóa quỹ thời gian</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Theo tổ chức nghiên cứu Forrester, một nhân viên bán hàng chỉ dành ra 23,3% tổng thời gian làm việc 1 tuần của họ cho các hoạt động bán hàng chính. Điều này đặt ra bài toán tối ưu hóa quỹ thời gian cho các nhà lãnh đạo doanh thu để tăng năng suất. Chìa khóa ở đây là hiểu được nhóm bán hàng đang lãng phí thời gian ở đâu và có cách nào giải quyết điều đó. Hãy cân nhắc dữ liệu từ nền tảng hỗ trợ bán hàng như CRM – Quản lý quan hệ bán hàng, biết đâu bạn sẽ tìm được phương án hiệu quả nhất. </span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>    5. Không ngừng nỗ lực</span><span style=”font-weight: 400;” data-mce-style=”font-weight: 400;”>Để đảm bảo rằng đội ngũ bán hàng có thể cập nhật và nhanh chóng thành thạo những kỹ năng mới, các doanh nghiệp ngày càng đầu tư hơn vào các hoạt động đào tạo và huấn luyện. Trước hết, hãy đánh giá lại các giải pháp đào tạo và huấn luyện hiện tại, sau đó cân nhắc việc tích hợp các giải pháp tối ưu với các hệ thống hay nền tảng hỗ trợ bán hàng mới. </span>

COMMENT